Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze zuinige A++ combikoelkasten

Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze huisselectie

Kookplaat gas

Vaak kunt u een storing zelf eenvoudig verhelpen en is een bezoek van een servicemonteur niet nodig.

De brander van de gaskookplaat brandt niet.

Het kan zijn dat de brander verkeerd is gemonteerd.
Monteer de brander correct zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt.
De brander is nat, vuil of zit verstopt.
Controleer of de brander droog en schoon is. Reinig, indien nodig, de onderdelen van de brander en het gebied rond de ontstekingselektrode op het onderste gedeelte van de brander.  Let vooral op de openingen/boorgaten in het deksel van de brander.

Zit de netstekker van het apparaat in het stopcontact? (in geval van vonkontsteking).

De vonkontsteking van de gaskookplaat werkt niet meer.

Wellicht zitten er voedselresten tussen de ontstekingselektrode en het branderdeksel.
Verwijder de voedselresten voorzichtig. Uit veiligheidsoverwegingen kan de gaskookplaat (afhankelijk van het type) door het overkoken van voedsel gedurende ca. 5 minuten geblokkeerd zijn. Daarna kan het apparaat weer ingeschakeld worden.
De openingen in het branderdeksel/branderhoofd zijn vuil.
De branderonderdelen zijn verschoven. Zet deze goed in elkaar.
Het thermokoppel  wordt niet heet genoeg. Houd de knop, nadat het gas aangestoken is, nog ca. 8 seconden ingedrukt.

Vlam gaskookplaat gaat weer uit nadat deze is aangestoken.

Het kan zijn dat branderonderdelen zijn verschoven.
Zet de branderonderdelen goed in elkaar. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing.

De kookplaat wordt ingeschakeld terwijl de regelaar op een kleinere stand staat. Door tocht dooft de vlam.
Zet de regelaar op een hogere stand en schakel vervolgens de kookplaat in. Voorkom tocht.

Het thermo-element wordt niet heet genoeg.
Houd de knop, nadat het gas aangestoken is, ca. 8 seconden ingedrukt.

De brander is vuil.
Reinig de brander zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt.

Ongelijkmatige of te hoge vlam waardoor soms zwartgeblakerde pannen.

De branderonderdelen liggen niet goed op de kookplaat.
Controleer of de branderonderdelen goed geplaatst zijn. Informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing.

U hebt de verkeerde sproeiers voor de gebruikte gassoort. De gaskookplaten zijn standaard uitgevoerd met sproeiers voor aardgastoepassing. Als u vloeibaar gas (butaan/propaan) gebruikt, dient een erkent installateur sproeiers voor vloeibaar gas bij uw gaskookplaat inbouwen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de druk per land kan verschillen. 25 Bar voor Nederland, 20 Bar voor Belgie. Een Nederlands apparaat is dus niet geschikt voor de Belgische markt en andersom.

Vlekken kunnen niet verwijderd worden.

De branders kunnen door hoge temperaturen verkleuren. Deze verkleuringen zijn normaal. Sterkere verkleuringen komen vooral bij aluminium branderelementen voor, omdat dit een eigenschap is van aluminium in combinatie met hoge temperaturen en/of kookresten.