Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze zuinige A++ combikoelkasten

Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze huisselectie

Vriezen

Vaak kunt u een storing zelf eenvoudig verhelpen en is een bezoek van een servicemonteur niet nodig.

Er zit een dikke laag ijs in het vriesdeel van mijn koelkast.

Open de deur niet vaker of langer dan noodzakelijk. Warme lucht van buiten de koelkast zal neerslaan op de koude oppervlakken en bevriezen.
Controleer of de deur van het vriesgedeelte goed dicht zit.
Ontdooi het vriesgedeelte een of twee keer per jaar, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Wat betekenen de sterren op het vriesvakje of op de deur.

De vriescapaciteit van de vriesvakken van koelkasten staat aangegeven met sterren.

Aantal sterren

Temperatuur vriesvak

Bewaartijd 

Nul sterren
-4 °C
Alleen geschikt voor het maken en bewaren van ijsblokjes
* -6  °C 1 week 
** -12 °C 1 maand
*** -18 °C 3 maanden
**** -18 °C of lager 3 maanden en geschikt voor het invriezen van vers voedsel

Mijn vrieskast maakt een krakend of knallend geluid.

Dit zijn normale bedrijfsgeluiden. Door het regelmatig ontdooien van de achterwand (2-10* per dag), wordt de verdamper -welke zich in de achterwand bevindt- tijdelijk in temperatuur verhoogd en zetten het isolatiemateriaal en de koelleidingen uit en krimpen deze vervolgens weer. U kunt het vergelijken met het krimpen en uizetten van de CV leidingen in uw huis. Deze ontdooicyclus veroorzaakt dit geluid waar technisch niets aan te doen is. Ervaring leert dat, door het vormen van het materiaal, het geluid na verloop van de tijd minder wordt

Mijn vrieskast maakt een zoemend/ruisend/sissend of borrelend geluid.

Bij apparaten met meerdere compartimenten of met een no-frostfunctie is dit een normaal geluid dat door de werking van het apparaat wordt veroorzaakt.

Een koelkast kan een sissend of borrelend geluid maken als de compressor aan- of uitslaat. Dat is normaal. Hoort u een ander geluid? Controleer dan of de koelkast stabiel en waterpas staat en of de buitenkant niet tegen andere apparaten staat.

Mijn vrieskast maakt klikkende geluiden.

De thermostaat reguleert de temperatuur van de motor. U hoort een klikkend geluid wanneer de thermostaat de motor in- of uitschakelt. Dit is een normaal geluid.

U hoort een klikkend geluid wanneer het magneetventiel de verschillende koelcircuits inschakelt. Dit is een normaal geluid dat door de werking van het apparaat wordt veroorzaakt.

Controleer of er geen onderdelen los of juist vast zitten (bijv. laden, platen, etc.). Verwijder de uitneembare onderdelen en vervang ze, indien nodig.

Mijn vrieskast maakt regelmatig een kloppend geluid, ongeveer 2 - 3 seconden.

Dit zijn normale inspuitgeluiden van het koelmiddel wat zich in gasfase in de verdamper (in de achterwand aan de binnenkant) bevindt. 
Omdat het nieuwe, milieuvriendelijke type koelgas (R600a) lichter is en een lagere dichtheid heeft, moet hier meer van toegepast- en rondgepompt worden. Hierdoor ontstaan deze bedrijfsgeluiden welke sterk af kunnen wijken van een eventueel vorig apparaat.

Mijn vrieskast maakt een stromend, bubbelend druppelend geluid.

Dit zijn normale geluiden van het koelmiddel wat zich in vloeistoffase in de condensor (aan de buitenkant op de achterzijde) bevindt.
Omdat het nieuwe, milieuvriendelijke type koelgas (R600a) lichter is en een lagere dichtheid heeft, moet hier meer van toegepast- en rondgepompt worden. Hierdoor ontstaan deze bedrijfsgeluiden welke sterk af kunnen wijken van een evt. vorig apparaat.

Mijn vrieskast maakt een brommend geluid.

Dit is een normaal geluid dat door de werking van het apparaat wordt veroorzaakt. Het brommen is afkomstig van de motor (compressor) van het apparaat. Het geluid kan soms iets luider zijn. Maakt het apparaat te veel lawaai, controleer dan of het apparaat volledig waterpas staat. U kunt dit controleren door uw hand tegen de koelkast te duwen terwijl de compressor in werking is. Wanneer het geluid minder wordt, kan het zijn dat uw koelkast scheef staat. Door de voetjes aan de voor- en/of achterzijde bij te stellen kunt u het apparaat waterpas stellen en kan het brommende geluid verminderen. 

Hoe vaak moet (mag) een vrieskast aanslaan?

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Moderne energiezuinige koel- en vriesapparaten slaan vaker aan dan oude apparaten. Ze lopen echter wel korter. Als vuistregel mag er aangenomen worden, dat een koel- of vrieskast goed werkt, wanneer hij gemiddeld ¾ tot ½ deel van de tijd loopt. U moet daarbij denken aan 20 minuten aan en vervolgens 10 minuten uit. De totale tijd is echter sterk afhankelijk van omgevingsomstandigheden, gebruik en belading.

Er zit rijpvorming op de rand van mijn vrieskist.

In de lucht bevindt zich vocht. Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Bij het openen van de diepvrieskist zal de warme lucht in aanraking komen met de koude kunststof rand van de diepvrieskist. Het vocht uit de warme lucht zet zich dan onmiddelijk als rijp af op deze rand. Door het rijplaagje te verwijderen met een ijsschraper voorkomt u dat de rijplaag steeds dikker wordt en dat de deksel niet meer goed sluit, waardoor een nog veel sterkere rijpgroei zal ontstaan.

Het afgeschraapte rijp mag zonder meer in de kist vallen daar dit "ijs" droog gevroren is en nergens meer aan vast zal vriezen. Tijdens de grote schoonmaakbeurt, die één of tweemaal per jaar moet plaatsvinden, zal het ijs met het overige dooiwater wegstromen.

 

 

Waarom deed dit zich niet voor bij "oudere"kisten?

De bovenste leiding van de verdamper ligt bij oudere kisten 18 cm onder de rand van de kist. Bij de nieuwe diepvrieskisten is dit slechts 6,5 cm. Bij oudere kisten moest, om de temperatuur van -18°C bovenin de kist te bereiken, de thermostaat veel hoger worden gezet dan bij de nieuwere kisten het geval is. Dit levert een belangrijke energiebesparing op.

In het dekselrubber bevinden zich op verschillende plaatsen perforaties. Deze kleine gaatjes zorgen ervoor, dat de kist zich na openen en weer sluiten niet langdurig vacuüm kan zuigen, waardoor de kist niet meer kan worden geopend. Ter hoogte van deze perforaties zal meer rijpvorming optreden. Dit is volstrekt normaal.

Enige rijpvorming op de rand van de diepvrieskist is het gevolg van een energiebesparende maatregel en is niet geheel te voorkomen.

Kan rijpvorming in de vrieskist of -kast worden voorkomen?

Rijpvorming ontstaat doordat vocht uit de warme lucht of warme producten zich afzet op de koudste delen. Rijpvorming is dus een natuurkundig verschijnsel, dat niet te voorkomen is. Wel kunt u, door uw vriezer goed te gebruiken rijpvorming beperken. De volgende punten zijn hierbij van belang:

  • - Open de vriezer niet onnodig of onnodig lang;
  • - Leg nooit warme producten in de vriezer, laat ze eerst afkoelen;
  • - Een volledig gevulde vriezer heeft minder last van rijpvorming dan een lege of half lege vriezer;
  • - Zet de thermostaat niet onnodig hoog. Een temperatuur van –18°C tot –20°C is voldoende om uw  producten veilig te bewaren;
  • - Plaats de vriezer niet in een warme of vochtige omgeving. Denk hierbij ook aan de nabijheid van wasautomaten, condensdrogers en verwarmingsketels;
  • - Let erop, dat de deur van de vriezer goed wordt gesloten;
  • - Zorg voor voldoende ventilatie bij de plint van de vriezer en bij het ventilatierooster bovenop.

Bij energiezuinige vrieskisten, waar de vriesleidingen tot bijna bovenaan de rand zitten, zal rijpvorming vooral optreden op de bovenrand van de kist. Deze rijpvorming moet als regel tenminste 1 x per week met een schraper worden verwijderd. Het gevriesdroogde ijs komt op de bodem terecht en zal nergens meer aanvriezen. Bij de normale ontdooibeurt zal het met het dooiwater wegstromen.

Het afgeschraapte rijp mag zonder meer in de kist vallen, daar dit "ijs" droog gevroren is en nergens meer aan vast zal vriezen. Tijdens de grote schoonmaakbeurt, die één of tweemaal per jaar moet plaatsvinden, zal het ijs met het overige dooiwater wegstromen.

Waarom hadden "oudere" vrieskisten geen tot weinig rijpvorming?

De bovenste leiding van de verdamper ligt bij oudere vrieskisten 18 cm onder de rand van de kist. Bij de nieuwe diepvrieskisten is dit slechts 6,5 cm. Bij oudere kisten moest, om de temperatuur van -18°C bovenin de kist te bereiken, de thermostaat veel hoger worden gezet dan bij de nieuwere vrieskisten het geval is. Dit levert een belangrijke energiebesparing op.

In het dekselrubber bevinden zich op verschillende plaatsen perforaties. Deze kleine gaatjes zorgen ervoor, dat de kist zich na openen en weer sluiten niet langdurig vacuüm kan zuigen, waardoor de kist niet meer kan worden geopend. Ter hoogte van deze perforaties zal meer rijpvorming optreden.

Enige rijpvorming op de rand van de diepvrieskist is het gevolg van een energiebesparende maatregel en is niet geheel te voorkomen.

Waarom mijn oude vriezer vervangen? Hij doet het toch nog!

Koel- en vriesapparaten die ouder zijn dan zeven jaar, zijn niet goed voor het milieu. Ze vreten energie en dat is ook slecht voor de portemonnee. Milieu Centraal heeft berekend dat consumenten die overstappen op een zuinige A+++ koelkast hier 115 euro per jaar mee verdienen. Een koel/vriescombinatie levert zelfs 225 euro op. Hoe sneller je overstapt hoe sneller je bespaart. Het is een eenmalige investering die zich al snel gaat uitbetalen. Voor alle koel- en vriesapparaten geldt dat een A++ model 25% energie bespaart en een A+++ maar liefst 50% ten opzichte van een gewoon A+ model.

Wat is een Invertermotor of invertercompressor?

De compressor is hart van de koelvrieskast: de kwaliteit van de koelkast staat of valt met de kwaliteit van de compressor. Een conventionele compressor laat een koelkast in koelcycli koelen. Een sensor houdt de temperatuur in de koelkast in de gaten.

Als de temperatuur te ver oploopt, slaat de compressor aan en daalt de temperatuur in de koelkast. Als de temperatuur voldoende is gedaald, slaat de compressor weer af. En dan is het wachten tot de temperatuur weer is gestegen en de compressor opnieuw aanslaat. Door het constante aan- en uitgaan verbruikt een conventionele compressor veel energie en slijt relatief snel. Bovendien fluctueert de temperatuur in de koelkast

Een invertermotor of -compressor koelt niet in de eerder beschreven cycli. Deze staat constant aan. Hij koelt iets harder als het warmer wordt en minder hard als het koud genoeg is. Omdat de motor niet aan en uit gaat, is het stroomverbruik van een invertermotor lager dan bij een conventionele motor en slijt hij minder snel. Ook is het geluid constant. Sommige mensen moeten wennen aan het geluid van een invertermotor. Want dit hoor je altijd een klein beetje.

Een geforceerde of een statische koeling?

Een geforceerde ook wel dynamische koeling is uitgevoerd met een ventilator welke de koude lucht door de koeling blaast. Hierdoor wordt de koeling versneld en ontstaat er een luchtstroom en dus een gelijkmatige temperatuur in de koeling. Groot voordeel bij een geforceerde koeling is dat na het openen en sluiten van de deur, de koeling vrij snel weer op temperatuur is.
Een statische koeling wordt gekoeld door het aanwezige koelelement. De luchtcirculatie is beperkt en wordt op een natuurlijke wijze gegenereerd, waarbij koude lucht daalt en warme lucht stijgt. Naargelang de zones kunnen er aanzienlijke temperatuurverschillen optreden, temperatuur zal onder in de kast lager zijn dan bovenin de kast.

Statische vriezers hebben minder last van de temperatuurverschillen door de vaste rekken welke ook gekoeld worden. Bent u van plan uw koeling vol te zetten met dozen dan is een statische koeling beter omdat bij een geforceerde koeling de lucht niet goed kan circuleren als de kast vol is. Ook wanneer u producten koelt welke gevoelig zijn voor uitdroging dan is het raadzaam om een statische koeling aan te schaffen.